Tel: 0724 060 954 / 0723 389 794 tratament.adictie@gmail.com

OBIECTIVE

 

Obiectivele şi activitatile ASOCIATIEI PENTRU RECUPERAREA, REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA ALCOOLICILOR ŞI A PERSOANELOR CU ALTE ADICTII – VICTOREM – 3R2A

– Infiintarea sau sprijinirea infiintarii şi functionarii unor aşezaminte private specializate in diagnosticarea, ingrijirea, supravegherea, consilierea, tratarea, recuperarea, reabilitarea şi reintegrarea in societate a persoanelor dependente de droguri, alcool ori cu alte dependente, din orice categorie de varsta, etnie, sex, convingere religioasa, politica şi situatie sociala.

– Informarea, consilierea şi asistarea familiilor dependentilor cu privire la conceptul de boala al alcoolismului etc, precum Si aplicarea terapiilor complexe de reabilitare biologica, psihologica, sociala, spirituala a dependentului. – Colaborarea cu asociatii, fundatii, alte instituTii precum Si cu instituTiile statului in derularea programelor Si proiectelor prevazute in strategia nationala antidrog Si in alte documente programatice;

– Colectarea de fonduri necesare finantarii actiunilor, proiectelor şi programelor, prin derularea unor activitati, cum ar fi organizarea de spectacole, tombole, editarea de publicatii specifice, actiuni de consultanta, informare, publicitate şi alte asemenea, potrivit legii;

– Creearea Si menTinerea unor reTele de suport la nivel comunitar, pentru persoanele Si grupurile sociale care se afla in situaTii de dificultate;

– Colaborarea Si dezvoltarea de parteneriate cu serviciile descentralizate ale ministerelor, organismelor administratiei publice centrale Si locale, precum Si alte instituTii de stat Si private care desfaSoara activitaTi in domeniu;

– Participarea la elaborarea Si aplicarea politicii sociale Si a planurilor de acTiune la nivel naTional, judeTean Si local;

– Efectuarea de studii Si cercetari psihosociale referitoare la diferite problematici Si fenomene psihosociale;

– Organizarea Si sustinerea unor cursuri speciale de pregatire pentru cei care iSi desfaSoara activitatea in domeniul sanataTii mintale, umanitar Si social (jurişti, medici, asistenti sociali, psihologi, pedagogi, jurnalişti şi alte categorii de ocupatii conexe), in scopul asigurarii personalului necesar centrelor specializate ori altor organisme specializate, publice sau private;

– Stabilirea de contacte şi relatii de colaborare cu institutii, organisme, asociatii sau fundatii, din tara sau strainatate, care ar putea sprijini activitatea Asociatiei;

– Informarea Si conştientizarea opiniei publice despre alcoolism, Si alte adicTii, ca boala Si despre existenTa de solutii de tratament Si recuperare in vederea schimbarii mentalitaTii acesteia;

– Realizarea şi derularea unor programe privind asistarea persoanelor ce efectueaza pedepse cu privare de libertate pentru fapte comise in urma consumul de alcool Si/sau droguri;

– Asistarea persoanelor cu adictii, persoanelor vulnerabile, precum şi acordarea suportului moral şi psihologic al familiei, consilierea parintilor (tutorilor) in ingrijirea copiilor lor bolnavi (rudelor);

– Organizare de acTiuni pentru reabilitare şi integrare sociala a persoanelor cu adictii;

– Sustinerea şi desfaşurarea actiunilor de caritate in beneficiul persoanelor cu adictii şi altor persoane defavorizate;

– Realizarea unui program de ajutorare a copiilor care provin din clase sociale defavorizate, care sa includa acte de caritate şi organizarea de activitati de binefacere in acest scop, implementarea de proiecte in acest sens ;

– Activitati de parteneriat cu autoritatile de asistenta sociala şi protectia copilului şi/sau cu alte ONG-uri cu atributii in acest sens , in vederea protectiei copiilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor ;

– Activitati de sprijinire a tuturor tipurilor de cercetare şi mai ales, a celor referitoare la adictii etc.

 

PRINCIPII ȘI VALORI

Adicția este o boală. O boală care limitează capacitatea și disponibilitatea ființei umane de a beneficia de drepturile sale și uneori, din păcate,favorizează încălcarea drepturilor altor ființe umane.
Principile de bază ale asociației urmăresc respectarea drepturilor fundamentale ale omului și îmbunătațirea calității vieții. De aceea, amintim în acest context că:

Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune și conștiință și trebuie să se comporte unii față de alții în spiritul fraternității.

Fiecare om are toate drepturile și libertățile fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.

Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale.

Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiintă și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cît și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.  

Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la binefacerile lui.

În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare om nu este supus decît numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților altora și ca să fie satisfăcute justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică.

Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale.

 

DONEAZĂ 2%

Susține lupta împotriva adicțiilor! Împreună suntem victorioși !

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_230_2014.pdf

Îți mulțumim !