Metoda Minnesota

     Tratamentul pentru tulburările legate de consumul de alcool a fost limitat până la un moment dat în principal la grupul de sprijin reciproc AA – Alcoolici Anonimi - fondat în 1935, însă în ultimul timp a făcut  multe progrese semnificative. În plus, față de grupurile de sprijin reciproc, tulburările legate de consumul de alcool pot fi tratate cu ajutorul medicamentelor și a psihoterapiei (ex. terapii comportamentale) precum și combinații de diferite tipuri de tratament. Tehnologia - cum ar fi utilizarea Internetului -a deschis noi perspective pentru diagnosticarea și tratarea persoanelor cu tulburări legate de consumul de alcool. Cercetătorii continuă să dezvolte strategii de tratamente alternative care pot oferi ajutor tuturor celor care vor să își schimbe obiceiurile de consum exagerat de alcool.

     Considerăm dependența o boală tratabilă în tratamentul căreia este bine să participe întreaga familie. Cei dragi pot ajuta la recuperare. De cele mai multe ori implicarea lor este determinantă. Metoda Minnesota mai este numită și metoda „Celor 12 Pași”. Ea este folosită cu succes de peste 80 de ani de Alcoolicii Anonimi. Milioane de oameni s-au recuperat cu ajutorul acestei metode.

      Elementele Modelului Minnesota:

1. Conceptul de boală al adicţiei; dependenţa este văzută ca o boală tratabilă.
2. 12 paşi; set de principii spirituale ce pot fi “traduse” sau integrate în munca specializată; de ex., recunoaşterea neputinţei în faţa alcoolului (pasul 1) reprezintă de fapt admiterea existenţei unei probleme cu alcoolul, etc.
3. Accentul se pune pe grup / comunitate, şi nu pe individual.
4.Echipă multi-disciplinară (consilier în adicţie, asistent social, consilier spiritual, consilier familial, psiholog, medic, etc.)
5. Implicarea familiei în procesul de recuperare în vederea re-integrării familiale a alcoolicului şi a creşterii şanselor acestuia de a se menţine abstinent.
6.Consiliere individuală în vederea planificării tratamentului şi a particularizării lui pentru fiecare client în parte; anticiparea problemelor funcţie de ceea ce ştim deja despre situaţia bio-psiho-socio-spirituală a clientului şi prevenirea lor sau dobândirea de abilităţi pentru rezolvarea lor.
7.Folosirea resurselor comunitare de menţinere a abstinenţei; participarea la Alcoolicii Anonimi / Al-Anon /Narcomani Anonimi, Gambleri Anonimi.

Considerăm dependența o boală tratabilă în tratamentul căreia este bine să participe întreaga familie. Cei dragi pot ajuta la recuperare. De cele mai multe ori implicarea lor este determinantă. Metoda Minnesota mai este numită și metoda „Celor 12 Pași”. Ea este folosită cu succes de peste 80 de ani de Alcoolicii Anonimi. Milioane de oameni s-au recuperat cu ajutorul acestei metode.)