Obiective

Obiectivele şi activităţile ASOCIAŢIEI PENTRU RECUPERAREA, REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA ALCOOLICILOR ŞI A PERSOANELOR CU ALTE ADICŢII - VICTOREM - 3R2A

~ Înfiinţarea sau sprijinirea înfiinţării şi funcţionării unor aşezăminte private specializate în diagnosticarea, îngrijirea, supravegherea, consilierea, tratarea, recuperarea, reabilitarea şi reintegrarea în societate a persoanelor dependente de droguri, alcool ori cu alte dependenţe, din orice categorie de vârstă, etnie, sex, convingere religioasă, politică şi situaţie socială.
~ Informarea, consilierea şi asistarea familiilor dependenţilor cu privire la conceptul de boală al alcoolismului etc, precum și aplicarea terapiilor complexe de reabilitare biologică, psihologică, socială, spirituală a dependentului.
~ Colaborarea cu asociaţii, fundaţii, alte instituții precum și cu instituțiile statului în derularea programelor și proiectelor prevăzute în strategia naţională antidrog și în alte documente programatice;
~ Colectarea de fonduri necesare finanţării acţiunilor, proiectelor şi programelor, prin derularea unor activităţi, cum ar fi organizarea de spectacole, tombole, editarea de publicaţii specifice, acţiuni de consultanţă, informare, publicitate şi alte asemenea, potrivit legii;
~ Creearea și menținerea unor rețele de suport la nivel comunitar, pentru persoanele și grupurile sociale care se află în situații de dificultate;
~ Colaborarea și dezvoltarea de parteneriate cu serviciile descentralizate ale ministerelor, organismelor administratiei publice centrale și locale, precum și alte instituții de stat și private care desfășoară activități în domeniu;
~ Participarea la elaborarea și aplicarea politicii sociale și a planurilor de acțiune la nivel național, județean și local;
~ Efectuarea de studii și cercetări psihosociale referitoare la diferite problematici și fenomene psihosociale;
~ Organizarea și susţinerea unor cursuri speciale de pregătire pentru cei care își desfașoară activitatea în domeniul sănătății mintale, umanitar și social (jurişti, medici, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, jurnalişti şi alte categorii de ocupaţii conexe), în scopul asigurării personalului necesar centrelor specializate ori altor organisme specializate, publice sau private;
~ Stabilirea de contacte şi relaţii de colaborare cu instituţii, organisme, asociaţii sau fundaţii, din ţară sau străinătate, care ar putea sprijini activitatea Asociaţiei;
~ Informarea și conştientizarea opiniei publice despre alcoolism, și alte adicții, ca boală și despre existența de soluţii de tratament și recuperare în vederea schimbării mentalității acesteia;
~ Realizarea şi derularea unor programe privind asistarea persoanelor ce efectuează pedepse cu privare de libertate pentru fapte comise în urma consumul de alcool și/sau droguri;
~ Asistarea persoanelor cu adicţii, persoanelor vulnerabile, precum şi acordarea suportului moral şi psihologic al familiei, consilierea părinţilor (tutorilor) în îngrijirea copiilor lor bolnavi (rudelor);
~ Organizare de acțiuni pentru reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu adicţii;
~ Susţinerea şi desfăşurarea acţiunilor de caritate în beneficiul persoanelor cu adicţii şi altor persoane defavorizate;
~ Realizarea unui program de ajutorare a copiilor care provin din clase sociale defavorizate, care să includă acte de caritate şi organizarea de activităţi de binefacere în acest scop, implementarea de proiecte în acest sens ;
~ Activităţi de parteneriat cu autorităţile de asistenţă socială şi protecţia copilului şi/sau cu alte ONG-uri cu atribuţii în acest sens , în vederea protecţiei copiilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor ;
~ Activităţi de sprijinire a tuturor tipurilor de cercetare şi mai ales, a celor referitoare la adicţii etc.