Care este definiția umilinței? Cofondatorul AA, Bill Wilson spunea: “Umilința absolută este o stare de libertate completă față de mine însumi, liber de toate pretențiile pe care defectele de caracter apasă acum atât de greu pe umerii mei. Umilința perfectă este o bunăvoință completă, în toate locurile și timpurile, de a face voia lui Dumnezeu”. Încerc eu să fiu umil?

Rugăciunea de azi

Fie ca Dumnezeu să-mi transcendă interpretarea umilinței dincolo de slugărnicia abjectă sau măreția altora. Fie ca umilința să însemne și libertatea față de mine însumi, o libertate care poate fi obținută doar lăsându-mi întreaga ființă în Voia lui Dumnezeu. Fie ca eu să simt omnipotența lui Dumnezeu, care este atât umilință cât și însuflețire. Fie ca eu să pot îndeplini voia Lui.

Ce să-mi amintesc azi

Umilința înseamnă libertate.